Pravidla provozu v naší síti

Pravidla

Pro zajištění vysoké úrovně služeb je nutné dodržování alespoň základních pravidel. Jejich výčet jsme zkrátili na absolutní minimum. Žádné pravidlo by Vás tedy nemělo omezovat.


  1. Povinností každého uživatele je zajištění maximální přenosové rychlosti své přípojky v rámci lokální sítě na smluvní rychlost. Takže pokud máte tarif s přenosovou rychlostí 512 kb/s, pak tuto rychlost nesmíte překročit ani v rámci lokální sítě.
  2. Je přísně zakázána jakákoliv neoprávněná konfigurace připojovacích údajů (změny IP adresy, MAC adresy).
  3. Je POVOLENO připojení nejvýše čtyř počítačů v rámci jednoho bytu.
  4. Připojení jakýchkoliv vlastních síťových prvků je nepřípustné bez naší konzultace a výslovného souhlasu.
  5. Je zakázáno použití broadcast a multicast přenosů s výjimkou standardních přenosů protokolu ARP.
  6. Je požadována instalace firewallu, který zabezpečí Vaše připojení.
  7. Je vhodné povolit příchozí požadavky na odezvu z našeho serveru, jinak nemůžeme efektivně řešit problémy s Vaší přípojkou.

Aplikace těchto pravidel všem poskytuje výrazně kvalitnější spojení a umožňuje rychlejší řešení problémů. Uživatelé, kteří tato pravidla systematicky porušují, mohou být ze sítě vyloučeni.

Většina těchto pravidel předpokládá určité technické znalosti. Pokud netušíte, o čem právě mluvíme, nic si z toho nedělejte. Při instalaci našich služeb vše nastavíme tak, aby spojení vyhovovalo uvedeným podmínkám.

© 2001 - 2014, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Vaše IP adresa: 107.23.176.162