Inteligentní řízení přenosových rychlostí, priorita provozu

Naše tarify se od nabídky jiných poskytovatelů liší zásadním způsobem: i nejlevnější tarif často slouží výrazně lépe, než konkurenční produkty. Nižší tarif automaticky neznamená nižší rychlost, nižší kvalitu spojení, ani horší služby. Každý tarif představuje jasně daný podíl z celkové kapacity naší sítě, a dokud není vyčerpána, je všem k dispozici maximální rychlost. Dá se říci, že zákazníci momentálně nevyužívající internet Vám svůj podíl půjčují. Jakmile se ale zátěž sítě blíží maximu, dochází k postupnému snižování přenosové rychlosti všech zákazníků, což zajišťuje hladký provoz bez známek přetížení. Největší "dlužníci" v těchto chvílích pocítí výraznější zpomalení než ostatní - vrací tím svůj dluh vůči zákazníkům, kteří jsou obecně méně aktivní a spíše svůj podíl půjčují ostatním. Méně aktivní uživatelé mohou tedy oprávněně využívat internet kdykoliv s maximálním komfortem.

Několik názorných příkladů:

  • Pokud dva zákazníci využívají internet podobně a oba platí stejnou cenu, i zpomalování ve špičce se u nich projeví shodně.
  • Pokud ale oba platí stejně a jeden využívá internet intenzivněji, zpomalení se u něj projeví výrazněji.
  • Pokud měsíčně přenášíte 2× více dat než soused, stejnou rychlost při přetížení sítě získáte s 2× vyšším tarifem.
  • Nakonec, pokud každý platí jinou cenu a využití je podobné, zpomalení samozřejmě postihne dříve zákazníka s levnějším tarifem.

Ani ti nejnáruživější uživatelé internetu se ale nemusí obávat, že by byl internet ve špičce nepoužitelný - vyhrazená rychlost přípojky v síti NIKDY nepoklesne pod garantované minimum. Úzkostlivě dbáme na to, aby celková konektivita sítě umožnila současné připojení všech zákazníků. Také proto jsou hodnoty našich garancí nižší - jsou totiž skutečné. Zkuste se zeptat svého poskytovatele internetu na garantovanou rychlost Vaší přípojky - následně položte otázku na celkovou konektivitu sítě, počet účastníků a udělejte si sami představu.

Narozdíl od konkurenčních řešení tento systém funguje dynamicky, nejedná se o FUP, která by zpomalovala přípojky trvale. Nejedná se ani o "inteligentní, vyladěné" řízení, při kterém systém rozhoduje, zda jsou právě Vaše data důležitá a Vy nikdy nevíte, na čem jste. Nevidíme důvod, proč byste si ve špičce neměli maximální rychlostí stáhnout nové DVD z peer-to-peer sítí. Omezování přenosů dle obsahu lze aplikovat na každou přípojku odděleně, ne na celou síť poskytovatele jako celek (je pochopitelně třeba upřednostnit Váš právě probíhající telefonní hovor před Vaším DVD, ale podivné je slepě upřednostnit sousedova data před Vaším DVD). Kritická data jsou Vaše data.

Připojení je tedy perfektně vyvážené, náš systém kombinuje několik metod řízení provozu a celý proces je spravedlivý vůči všem zákazníkům. Aktuální rychlost Vaší přípojky vždy závisí na míře využití v posledním měsíci a ceně tarifu.

Toto řešení je plně transparentní a v každé sekundě si můžete sami ověřit, jaká přenosová rychlost je Vám aktuálně vyhrazena - pomocí kontrolních měření navíc dokážeme přesně registrovat veškeré problémy v síti a pružně je řešit. Už nikdy nemusíte přemýšlet, zda je nižší rychlost způsobena zátěží sítě, nebo chybou přípojky.

 

© 2001 - 2014, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Vaše IP adresa: 107.23.176.162